الرئيسية > خدمات > قضايا محلية للنقاش > أولوية تحسين الخدمات العامة( المجال أو المكان : القرى / المدن / العشوائيات ) > Tư vấn luật doanh nghiệp TPHCM
عنصر جديدعنصر جديد

الاسم

Tư vấn luật doanh nghiệp TPHCM 

التعليق

Tư vấn luật cho các công ty là hoạt động tư vấn pháp luật của đối với tình trạng của doanh nghiệp. Liên quan đến việc thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động của công ty, bao gồm việc trạng sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp công ty biên soạn thảo các giấy tờ tương tác đến việc thực hành quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Công ty tư vấn Luật doanh nghiệp qua điện thoại

Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Để được cung cấp các kiến thức về pháp lý một cách chính xác. Tổng đài và kết nối với luật sư sẽ được tư vấn quy định luật pháp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục hành chính và các quy định luật pháp khác liên quan đến công ty

Các dịch vụ Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp
  • Được tư vấn về các quy định pháp luật ảnh hưởng đến công ty, Kinh doanh – thương nghiệp, đầu tư, hợp đồng.…
  • Giúp doanh nghiệp cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ công ty
  • Tư vấn quy định luật pháp doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như công ty cổ phần, doanh nghiệp TNHH.
  • Tư vấn quy định luật pháp và các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  • Tư vấn cho các doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, giải tán doanh nghiệp: Các loại hình công ty theo quy định như công ty cổ phần, công ty TNHH.
  • Tư vấn luật pháp thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản luật pháp thúc đẩy đến công ty. Tư vấn pháp luật về các quy định luật pháp liên quan đến quá trình, mục đích hoạt động của doanh nghiệp.
  • Các quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có tác động đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ doanh nghiệp cổ phần.
  • Tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo đề nghị của công ty.
  • Tư vấn luật doanh nghiệp với quy mô lớn, nhỏ.

Tham khảo: https://dhlaw.com.vn/tu-van-xin-giay-phep-con/

https://dhlaw.com.vn/doanh-nghiep/

مرفقات
تم إنشاء في 29/10/2019 12:31 م  بواسطة  
تم إجراء آخر تعديل في 29/10/2019 12:31 م  بواسطة  
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري